Blog

להפוך אויב לאוהב  –  פתוח תקשורת זוגית מקרבת

 להפוך אויב לאוהב  –  פתוח תקשורת זוגית מקרבת לתקשורת יש שני תפקידים – או לקרב אותנו אחד אל השני, או להרחיק אותנו אחד מהשני. כלומר תקשורת היא החולייה המחברת או החולייה המפרידה (ד"ר צביה גרנות). תקשורת מרחיקה היא הסיבה לחלק גדול מהקונפליקטים שהופכים למאבק אלים, חלק גדול מהסכסוכים הכי קשים Read more…